האתר בהרצה

חפש מוצר

מדיניות האיכות שלנו

• הנהלת החברה אימצה את מדיניות איכות המבוססת על ההנחיות הכלולות בתקן ניהול האיכות:2015 9001ISO והעיקרון של שיפור מתמיד.
• מדיניות האיכות תתמקד בשיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת ניהול האיכות.
• הנהלת החברה תתמיד בשיפור האיכות ,על מנת להגדיל את שביעות רצון הלקוחות, הגדלת יעדי מכירות וחוג הלקוחות.
• החברה מתחייבת לקיים באופן מלא את דרישות הלקוחות כפי שסוכמו בחוזים ובהתקשרויות שבינם לבין החברה.
• בסקרי ההנהלה יוגדרו יעדי איכות הניתנים למדידה ויהיה מעקב אחר ביצועם.
• הנהלת החברה מתחייבת לעמוד בכל החוקים, התקנות והתקנים הנדרשים לפעילות הקשורה למוצריה ושירותיה.
• מערכת האיכות תהיה פתוחה להצעות לשיפורים וזיהוי סיכונים ע"י העובדים, לקוחות, ספקים ובעלי עניין אחרים.

מריו המרשלג – מנכ"ל